Bereikbaar cultuuraanbod belangrijk voor senioren

De meeste 65-plussers nemen deel aan culturele activiteiten. Zij bezoeken voorstellingen, musea en/of houden zich zelf bezig met kunstzinnige activiteiten. Deelname aan culturele activiteiten is gunstig voor de vitaliteit van senioren. Zij blijven zo deelnemen aan de samenleving en het is positief voor de sociale contacten. Belangrijk is dat het culturele aanbod bereikbaar en toegankelijk is, ook voor de minder mobiele senioren. Dit blijkt uit een publicatie van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) op basis van gegevens van provincie Fryslân.

Jongere senioren vaker cultureel actief
Jongere senioren (65-74 jaar) nemen vaker deel aan culturele activiteiten dan oudere senioren (75-plussers). In vergelijking met jongere leeftijdscategorieën bezoeken senioren meer concerten van klassieke muziek, koren en harmonie, fanfare en brassband. Bij Friezen jonger dan 65 jaar is het bezoeken van een bioscoop of popconcert het meest populair. De meest voorkomende culturele activiteiten die senioren zelf beoefenen zijn zingen en een muziekinstrument bespelen.

Friese musea erg in trek bij senioren
Museumbezoek is populair onder de senioren die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Zij bezoeken duidelijk vaker een museum dan de respondenten jonger dan 65 jaar. Vooral het Fries Museum en het Natuurmuseum zijn populair onder de senioren, meer dan 40 procent heeft één van deze musea bezocht het afgelopen jaar. Onder 75-plussers zijn vooral het Fries Landbouwmuseum en het Fries Scheepvaartmuseum ook populair.

Oudere senioren ervaren belemmeringen voor cultuurdeelname
Vooral 75-plussers ervaren door verminderde mobiliteit en gezondheidsproblemen belemmeringen bij het bezoeken van voorstellingen en het zelf beoefenen van culturele activiteiten. Het aantal 75-plussers zal in Fryslân de komende jaren sterk toenemen. Om ook deze groep te laten deelnemen aan culturele activiteiten is het nodig dat zij zo weinig mogelijk belemmeringen ervaren. Het is voor hen belangrijk dat culturele activiteiten dichtbij huis zijn of dat het cultureel aanbod gemakkelijk te bereiken is. Voor senioren die minder mobiel zijn, bijvoorbeeld omdat zij niet (meer) kunnen autorijden, kunnen initiatieven op het gebied van vervoer oplossingen bieden.

De kunst van… nieuwe vitaliteit
Het onderzoek van het FSP is gepresenteerd op de inspiratiedag ‘De kunst van… Nieuwe Vitaliteit’, georganiseerd door Keunstwurk in samenwerking met het Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunsten (LKCA).

De bijeenkomst werd gehouden in het gemeentehuis van Achtkarspelen in Buitenpost.

Deel dit artikel

Full 2
Culinaire routes
De leukste restaurants, de meest verfijnde smaken, de eerlijkste gerechten.
Full 2
Full 2
Fiets, wandel- en vaarroutes
Kom lekker in beweging en loop of fiets een mooie route!
Full 2
Full 2
Er op uit
Nederland is veelzijdiger dan je denkt. Laat het dagelijkse leven even achter je en geniet!
Full 2
Full 2
Schrijf mee
Vertel jij graag mooie verhalen? Schrijf dan mee met de redactie van 50+
Full 2
previous arrow
next arrow
Scroll naar top