close
  • dinsdag 20 oktober
Zorg en Zekerheid

Help de Hersenstichting

Help de Hersenstichting

Op maandag 28 januari 2019 gaat de collecteweek van de Hersenstichting weer van start. Ruim 200 collectanten zamelen geld in voor de 3,8 miljoen Nederlanders die lijden aan een hersenaandoening.

Het geld wordt besteed aan hersenonderzoek, het geven van voorlichting aan patiënten en hun omgeving en de ontwikkeling van de juiste patiëntenzorg. Bijna 4 miljoen Nederlanders kampen op het moment met een hersenaandoening en jaarlijks komen daar 160.000 Nederlanders bij.

“Bij hersenaandoeningen kun je denken aan depressie, migraine, beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson hersenletsel ten gevolge van een ongeluk”, zegt Loes van Herten, hoofd Doelrealisatie bij de Hersenstichting.

Impact van hersenaandoening

Hersenaandoeningen vormen niet alleen een enorme belasting voor de patiënt zelf, maar ook voor hun omgeving en de maatschappij. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan helaas nog geen behandelingen die de aandoening kunnen vertragen of stoppen. Hersenpatiënten moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen van hun aandoening. In het dagelijkse leven heeft de omgeving vaak onvoldoende kennis van en aandacht en begrip voor deze gevolgen. Het is voor mensen met een hersenaandoening daardoor moeilijk, in sommige gevallen zelfs onmogelijk, om volwaardig te participeren in de maatschappij.

“Met het geld dat we ophalen tijdens de collecteweek laten we hersenonderzoek doen, geven we voorlichting over de oorzaken en gevolgen van hersenaandoeningen en zetten we ons in om de patiëntenzorg te verbeteren”, zegt Van Herten. “Met als einddoel om het leven van de hersenpatiënt te verlichten en het aantal nieuwe hersenpatiënten te verkleinen.”

De collecteweek

De collecteweek loopt van maandag 28 januari tot en met zaterdag 2 februari 2019. Ruim 18.000 collectanten gaan langs de deuren om geld in te zamelen voor al die mensen die te maken hebben met hersenaandoeningen. Vorig jaar was de opbrengst bijna 1,5 miljoen euro. We hopen dat u de collectant niet in de kou laat staan en dat dit jaar de grens van 1,5 miljoen euro wordt overschreden.

Geen collectant gezien? Giften kunnen ook overgemaakt worden op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting Nederland, Den Haag of via de online collectebus op www.hersenstichting.digicollect.nl.

Meer lezen? Op onze site vind je veel artikelen over onderwerpen als depressie, de ziekte van Parkinson en dementie.

 

Bron en foto: Hersenstichting Nederland

Geschreven door: Redactie

Abonneer op onze nieuwsbrief

Volg ons via Facebook